UPDATE Kwaliteit Geregeld – Webinar

Over de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Dit verandert de regelgeving rondom bouwen, verbouwen en renovatie.

Met de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) verandert de regelgeving rondom bouwen, verbouwen en renovatie.
De wet zou samen met de nieuwe Omgevingswet ingaan op 01-07-2022. Dat wordt verschoven naar 01-01-2023.Het voorstel hiervoor ligt nu bij de Eerste en Tweede Kamer. Beide Kamers zullen er nog over moeten stemmen. Hoe dan ook we kunnen de extra tijd goed gebruiken om ons voor te bereiden.

Over kwaliteit in brede zin en vooral over visie en de idee van de WKB. Uitgangspunten, bedoeling, stand van zaken, handvatten en hoe deze toe te passen.

Martijn Broeze¬†BORG4 Build to boost vertelde 01-03 over de ‘ins en outs’ van de WKB. Wat staat ons te wachten en wat worden de spelregels. Zijn presentatie is hier te zien:¬†Presentatie Wkb – Kwaliteit Geregeld

inspireren