#063 Techniek. Gewoon Doen!

Met René Hekman en Sjoerd Westra [TechniekFabriek]

De TechniekFabriek in Zutphen is een coöperatie en staat voor alles wat er speelt rondom verduurzaming en de energietransitie.

De behoefte aan technisch personeel blijft in de breedte groeien. We hebben te maken met de effecten van de vergrijzing en ontgroening. De aanwas van jonge mensen in de techniek is de afgelopen jaren gedaald met ruim 20%. Deze daling gaat door tot 2030. Het gat wordt dus alleen maar groter. Dat vraagt niet om kleine stappen, maar om rigoureuze stappen. Centraal hierbij staat de praktijk en korte lijnen met het bedrijfsleven, onderwijs [ROC – Hogeschool Saxion en Universiteit Twente] en overheid.

Kennis delen en borgen staat hierbij  bovenaan en zie je overal in terugkomen. De rode draad hierbij is ontdekken, leren en innoveren. Leerlijnen en opleidingen worden ontwikkeld en georganiseerd op basis van levensechte vraagstukken. Van buiten naar binnen, over en weer. Techniek, gewoon doen!

TechniekFabriek

inspireren