#057 De Energietransitie. Regie op vitale infrastructuur [RE:]

Met Reindert Hommes [Tallgrass] en Paul van der Vegt [We Drive Solar]

STROOMUITVAL Het stroomnet zit vol. Wat is er aan te doen? We moeten regie gaan voeren op onze vitale infrastructuur. Zowel op ons energienetwerk als ons communicatienet [de link met glasvezel]. Hiervoor is lef en een holistische aanpak nodig. Niet alleen van de netbeheerder, ook van de beleidsmakers en wetgevers.

Werk domeinoverstijgend samen. Deel kennis en steek tijd in het gezamenlijk opbouwen van jargon en strategie. Breng ervaringen met pilots naar een groter geheel. Technologische innovatie is niet het struikelblok. Organiseer de prikkel om mee te doen. Voor de markt, netbeheerders, overheden, afnemers en gebruikers. Stop met silo investeringen.

[ReUPLOAD Opname van 24-02-2023]

Tallgrass 

We Drive Solar

 

inspireren