#055 De Ontwerpende Aanpak. Een publieke zaak

Met Renske Bouwknegt [PONT]

Wat kan de creatieve industrie betekenen voor het onderzoeken en het bedenken van manieren om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dit is waar De Publieke Ontwerppraktijk [PONT] voor staat en gaat.

Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak complex. De ontwerpende aanpak is een manier van werken om hier een goed beeld van te krijgen. Wat is er aan de hand, wat speelt er, wie zijn betrokken, wie hebben baat en belang bij de oplossing(en) , zijn dit de goede oplossingen en hoe doen we dit?

Kenmerkend in deze aanpak is dat dit gezamenlijk met spelers en organisaties in het publieke domein én overheden gebeurt. Het vraagt ruimte voor onderzoeken en experimenteren, proberen en leren, elkaar verstaan en begrijpen versus de behoefte aan voorspelbaarheid, stappenplannen en vooraf beoogde doelen. PONT maakt hiervoor ruimte.

PONT is ontwikkeld door CLICKNL in opdracht van het Ministerie van OC&W. Gelanceerd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven [21 t/m 29-10-2023] en wordt gecoördineerd door de Dutch Design Foundation.

Het 3-jarig programma voor PONT bestaat uit vijf pijlers. Beschikbaar budget: € 9 miljoen.

INFO

PONT | De Publieke Ontwerppraktijk

De Ontwerpende Aanpak

Dutch Design Foundation

CLICKNL De Ontwerpende Aanpak

DDW 2023 richt blik op de toekomst

OC&W | Inzet creativiteit complexe maatschappelijke vraagstukken

inspireren