#051 Smart TinyLab. Speeltuin voor nieuwe technologie

Met Christian Struck [SAXION]

Maatschappelijke vraagstukken waren nog nooit zo uitdagend. Om gebiedsgericht circulair en CO-2 neutraal te bouwen zijn nieuwe technologieën en businessmodellen nodig. Hierbij is het testen en zichtbaar maken van prestaties van materialen en gebouwsystemen essentieel.

In het Smart TinyLab kunnen bouwpartners en bouwgerelateerde bedrijven hun producten in de praktijk ontwikkelen, testen, valideren en demonstreren. Wat zijn de ambities. Wat zijn de innovaties. Hoe brengen we veelbelovende innovaties door de Valley of Death.

Het Smart TinyLab als testing ground en speeltuin voor nieuwe technologie.En het belang van onderzoek door universiteit en hogeschool voor de praktijk van het bedrijfsleven.

Smart TinyLab: dé proeftuin voor systeemintegratie in de bouw

SAXION. Lectoraat Sustainable Building Technology

 

inspireren