#049 De energietransitie is permanent

Met Jurgen van der Heijden [TNO]

Voorstellen voor een wet rond energie in het algemeen, en een wet rond warmtevoorziening in het bijzonder, zetten een duidelijke stap naar een nieuwe ordening tussen overheid, markt, de gebruiker en zijn gemeenschap. Ook is er veel Europese regelgeving en meer op komst. Met de nieuwe wetten en Europese regels keert het verschijnsel gemeenschap voor het eerst sinds Napoleon terug in het recht. Welke mogelijkheden geeft dit? Met de gebruiker als coproducent en cofinancier. Wat betekent dit voor de inrichting van Nederland en specifiek voor steden, wijken en buurten? En hoe kunnen we slim gebruik maken van de mogelijkheden voor het integreren van warmte en elektriciteit?
De energietransitie is permanent. De innovaties blijven elkaar opvolgen.

TNO Energietransitie

TNO Duurzame samenleving

Indiƫterrein Almelo Buurtbatterij

 

inspireren