#042 Het mes snijdt aan twee kanten

Met Pieter van Os [CIRCO]

De bouw moet in 2050 volledig circulair zijn.
Dit betekent in feite dat alles wat dan gebouwd wordt van biomateriaal of | en gebruikte materialen moet zijn. De hele sector moet hiervoor op een hele andere manier gaan werken.

CIRCO richt zich op de sectoren bouw, kunststoffen, consumentengoederen en maakindustrie. Met CIRCO Tracks worden bedrijven in deze sectoren geholpen om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om circulair te ondernemen.

Over het waarom, hoe, wat en resultaat van deze beproefde methode en praktische aanpak.

CIRCO wordt ondersteund door het Ministerie van I &W en is een programma van CLICKNL

Haak aan bij CIRCO

Ministerie van I&W

CLICKNL Kennis-en innovatienetwerk van de Creatieve Industrie

CIRCO Track. Een bewezen methode

inspireren