#038 De Energietransitie. Regie op vitale infrastructuur

Met Reindert Hommes [Tallgrass] en Paul van der Vegt [We Drive Solar]

Voer regie op vitale infrastructuur. Werk domeinoverschrijdend samen. Deel kennis en steek tijd in het gezamenlijk opbouwen van jargon en strategie. Breng ervaringen met pilots naar een groter geheel. Technologische innovatie is niet het struikelblok. Organiseer de prikkel om mee te doen. Voor markt, netbeheerders, leveranciers, overheden, afnemers en gebruikers. Stop met silo investeringen.

Over schaalvergroting, netcongestie, glasvezel als communicatienetwerken voor grote datatransporten, bidirectionele laadpalen, de auto als energiebron, monitoren en sturen op data.

Tallgrass

We Drive Solar

NieuweWeme

inspireren