#028 De wijde blik [Deel 1] Naar een moderne trias politica

Met Ben Spiering en Jurgen van der Heijden

Pleidooi voor een nieuw samenspel tussen overheid, markt en de gemeenschap. We hebben te maken met een cumulatie van klimaat-, ecologische-, waarden-, landbouw-, stikstof- en bestuurscrisis. Daar bovenop met een sociale crisis. Hoe komen we hieruit? Wat moeten en kunnen we doen? Kan Nederland de crisis aan? We zullen er op een slimme en inhoudelijk programmatische manier mee aan de slag moeten. Hiervoor is het nodig dat overheden, marktpartijen en burgers op een andere manier en veel effectiever met elkaar gaan samenwerken. Maak ruimte voor een moderne trias politica.

In gesprek over voorbeelden en initiatieven hoe dit kan. Met Ben Spiering (projectmanager Innovaties in de Kustlijnzorg [IKZ] Rijkswaterstaat | Grote projecten en Onderhoud) en Jurgen van der Heijden (Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht en adviseur duurzame economie).

Een moderne trias politica. Essay in het boek: Naar een circulaire economie. Manifest voor transitie en regeneratie. Essays over: Aarde en Leefomgeving – Economische systemen en Bedrijfsleven – Gemeenschap, Onderwijs en Overheid. [Uitgeverij Blauwdruk 2022]

RWS

Ella Vogelaar Academie

Uitgeverij Blauwdruk

inspireren