#019 Kwaliteit Geregeld

Met Martijn Broeze van Borg4

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor Bouwend Nederland. Wat verandert er aan spelregels voor het bouwen, verbouwen en renoveren. Hoe bereiden we ons hierop voor. De wet zou samen met de nieuwe Omgevingswet ingaan op 01-07-2022. Dat wordt verschoven naar later. Minister Hugo de Jonge maakt in maart bekend of dit 01-10 of 01-01-2023 wordt.

Over kwaliteit in brede zin en vooral over visie en de idee van de Wkb. Uitgangspunten, bedoeling, stand van zaken, handvatten en hoe deze toe te passen.

BORG4 Build to boost

inspireren