#010 Over de horizon heen kijken

Met Madeline Buijs – ABN AMRO

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is gebaat bij nuance én tientallen jaren vooruit kijken. Wat betekent dit voor de lange en de korte termijn. Wat is nu nodig en hoe kan de bouwsector hierop inspelen.

ABN AMRO Real Estate

inspireren