De Nieuwe Standaard. De impact van groene spelregels

DE NIEUWE STANDAARD.DE IMPACT VAN GROENE SPELREGELS [INFO Programma-Flyer]

Groen en duurzaam gaat allang niet meer over het beperken van milieuschade en over milieu alleen. Het gaat veel verder. Europese ESG wet- en regelgeving stelt nieuwe eisen aan bedrijven. De E staat voor klimaat en milieu [Environmental], de S voor maatschappij [Social] en de G staat voor ondernemingsbestuur [Governance].

Deze nieuwe eisen betekenen dat bedrijven te maken krijgen met fundamentele veranderingen. Het heeft grote gevolgen voor de strategie, organisatie, de bedrijfsvoering en processen. Nu zijn beursgenoteerde- en grootbedrijven verplicht om aan strengere ESG-rapportage-eisen te voldoen. Ook andere bedrijven voelen en zien de urgentie om ESG-principes te omarmen.

Wat betekent dit? Hoe doe je dat? Waar krijg je mee te maken? Hoe word je toekomstbestendig?  Hoe draagt jouw bedrijf en andere bedrijven waarmee wordt samengewerkt [de keten] actief bij aan een betere toekomst?

Datum:  Dinsdag 21-11-2023

Tijd:       13.00 – 14.00

Via:        Microsoft Teams

 

MET 

Mark Huizenga KienhuisHoving [E: mark.huizenga@kienhuishoving.nl]

Senior advocaat| Bedrijfsovernames (mid-market M&A) | Corporate Governance (ESG) | Werknemersparticiaties | Corporate Sustainability

 

AANMELDEN

Wil je hieraan meedoen mail dan naar ad@debouwklup.nl

Graag uiterlijk 15-11 (tot 12.00). Geen kosten.

 

MEEDOEN

Voor deze activiteit gebruiken wij Microsoft Teams. Je krijgt hiervoor op 20-11 een uitnodiging met link van Aart-Jan Schot (DWA).

We nemen het op en zetten het (mogelijk) online. Door je aan te melden geef je hiervoor toestemming. Op 20-11 krijg je ook de lijst met deelnemers.

 

LUCEBERT

De afbeelding is de collage ‘Alles van waarde is weerloos’ is van Lucebert [1954]. Dit komt uit een gedicht dat Lucebert schreef in 1954, De zeer oude zingt

 

inspireren